Workshop

Decentralizované vlastníctvo a kontrola platforiem zdieľanej ekonomiky

• príležitosti pre lokálne platformy zdieľanej ekonomiky
• hlavné dilemy v rámci zdieľanej ekonomiky
• prečo budeme prechádzať z klasického modelu na model založený na decentralizovanom vlastníctve?

Predpoklady úspechu

• trh
• technológia

a mnoho
ďalšieho

Workshop Leader

Martjin Arets (NL)
Medzinárodný expert v ekonomickej oblasti, Univezita v Utrechte

Štruktúra

• predslov
• úloha – vytvorenie novej spoločnosti, založenej na vysvetlenom modeli
• prezentovanie výsledkov a návrhov

Copyright 2018 FutureProof s.r.o. All rights reserved.