Vladimír Vaňo (SK)

, Economist & Head of Communications, CentralNic PLC

EN
CentralNic plc (AIM: CNIC), the global software platform company supporting subscription web services including domain names, has bolstered its senior leadership team with the appointment of Vladimir Vano as Group Economist and Head of Communications for the Slovak market.

Vladimir joins the Company after an impressive international career of over twenty years in the banking, research, consulting and media sectors, having also served as external advisor for monetary affairs to the Deputy Prime Minister and Minister of Finance of the Slovak Republic.  Mister Vano also serves on the Supervisory Board of the Pontis Foundation, one of the leading philanthropic foundations in Slovakia, and he is part of the Faculty of the European Journalism Institute in Prague.

He is a regular external university lecturer, and a regular speaker in international professional conferences.  For three consecutive years, Mister Vano was ranked as the most frequently quoted Slovak economist, and he appears regularly on well-known international media channels, including Bloomberg Radio and TV.  His extensive experience in communications also includes writing weekly columns for Trend, the Slovakian economics and business magazine and he has also been a contributor to the MBA blog in the Executive Education section of the Financial Times.

Ben Crawford, CEO of CentralNic, said:  „We are very glad to be welcoming Vladimir on board.  His international track record in economics, research and communications will support our focus on the development of digital economies globally, helping drive CentralNic’s organic growth and expansion.“

Mister Vano will be based in Bratislava, Slovakia, a centre of strategic investment and operations for CentralNic.

 

SK
CentralNic plc (AIM: CNIC), globálna softvérová platformová spoločnosť podporujúca predplatené web služby vrátane adries domén, posilnila svoj seniorský vedúci tím vymenovaním Vladimíra Vaňa za Ekonóma skupiny a Vedúceho komunikačného oddelenia pre slovenský trh.

Vladimír sa pridal k spoločnosti po pôsobivej medzinárodnej kariére viac než 20 rokov v bankovníctve, výskume, consultingu a médiách, pôsobil aj ako externý poradca pre peňažné záležitosti pre podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky. Je aktívnym členom Dozornej rady Nadácie Pontis, jednej z vedúcich filantropických nadácií na Slovensku a je takisto súčasťou Fakulty Európskeho novinárskeho inštitútu v Prahe.

Je pravidelný externý prednášateľ a speaker na rôznych medzinárodných profesionálnych konferenciách. Tri roky po sebe bol ohodnotený ako najčastejšie citovaný slovenský ekonóm a často ho môžeme vidieť aj v dobre známych medzinárodných médiách, vrátane Bloomberg Radio a TV.

Jeho rozsiahle skúsenosti v komunikácii takisto zahŕňajú písanie týždenných stĺpcov pre Trend (slovenský ekonomický a business magazín) a takisto prispieval aj pre MBA blog v sekcii Executive Education pre noviny The Financial Times.

Ben Crawford, riaditeľ spoločnosti CentralNic, hovorí:  „Sme veľmi radi, že môžeme Vladimíra privítať v našej spoločnosti. Jeho široké medzinárodné skúsenosti v ekonomike, výskume a komunikácii budú skvelou podporou nášho fokusu na rozvoj globálnej digitálnej ekonomiky, podporí takisto organický rast našej spoločnosti CentralNic a následnú expanziu.”

Vladimír Vaňo bude pôsobiť v Bratislave (Slovensko), v centre strategických investícií a operácií pre CentralNic.

Talks