Vladimír Beroun (CZ)

, Public Policy Lead CEE, Airbnb

EN
Vladimir Beroun is a Czech-born public affairs and communications professional. He contributes to public policy and campaign efforts of Airbnb in the Central and East European region and other emerging markets. He is working with governments, cities and other stakeholders to harness the huge economic, environmental and social benefits of home sharing and the wider sharing economy. Previously he advised global tech companies on government relations, partnership building and stakeholder engagement in Brussels. In addition, he is passionate about global affairs and has recently received a PhD degree in EU-Asia trade relations.

SK
Vladimir Beroun je rodený Čech, zodpovedný za public affairs a profesionálnu komunikáciu. Prispieva k úsiliu spoločnosti Airbnb v oblasti verejnej politiky a kampaní v strednej a východnej Európe a ďalších rozvíjajúcich sa trhoch. Spolupracuje s vládami, mestami a ostatnými vlastníkmi pri spájaní obrovských ekonomických, ekologických a sociálnych benefitov zdieľaných domácností a širšej zdieľanej ekonomiky. V minulosti pracoval ako poradca pre tech spoločnosti vo vládnych partnerstvách, budovaní partnerstiev a angažovaní zainteresovaných strán v Bruseli.
Angažuje sa aj v globálnych záležitostiach a nedávno získal PhD titul s témou EÚ-Ázia obchodné vzťahy.

Talks