Tamara Zajacová (SK)

, Goethe-Institut Bratislava

EN
Tamara works at the Goethe-Institut (German cultural institute) in Bratislava, where she is committed to promoting cultural dialogue between Germany and Slovakia in the area of literature, library cooperation and development of digital teaching projects. She is also in charge of the successful Library of Things project, the first of its kind in Slovakia. She is a graduate of the Matej Bel University in Banská Bystrica, she wrote her post-graduate thesis on General Linguistics. She has attended several study and research stays in German speaking countries. She is fond of nature, innovations and new challenges.

 

SK
Tamara pracuje v Goetheho inštitúte (Nemecký kultúrny inštitút) v Bratislave, kde je zodpovedná za vedenie a propagáciu kultúrneho dialógu medzi Nemeckom a Slovenskom v oblastiach literatúry, knižničnej spolupráce a rozvoja digitálnych vyučovacích projektov. Takisto zodpovedá za úspešný project Library of Things, prvý svojho druhu na Slovensku. Je absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde vypracovala svoju postgraduálnu prácu vo Všeobecnej lingvistike. Zúčastnila sa viacerých študijných a výskumných pobytov v nemecky hovoriacich krajinách. Má rada prírodu, inovácie a nové výzvy.

Talks