Lukáš Dzurík (SK)

, Manager for international cooperation and support of SMEs, Slovak Business Agency

SK
Lukáš Dzurík je v súčasnosti manažér podpory medzinárodnej spolupráce MSP v Slovak Business Agency. Študoval na Ekonomickej Univerzite v Bratislave Fakultu podnikového manažmentu. Popri štúdiu pracoval v spoločnosti IBM ako incentive analytik, ako i v spoločnosti Deloitte ako audit asistent. Lukáš sa počas štúdia zaoberal problematikou start upov ako i inými súčasnými podnikateľskými témami. Opísal by svoju osobu ako proaktívnu, striktne nasledujúcu stanovené priority, pripravenú podporovať slovenský podnikateľský ekosystém. V súčasnosti pracuje na projekte s názvom SHAREEN zameraným na zdieľanú ekonomiku na Slovensku i v Európe v rámci Enterprise Europe Network v zastúpení SBA.

 

EN
Lukáš Dzurík is working as a manager for international cooperation and support of SMEs at the Slovak Business Agency. He has been studying at the University of Economics in Bratislava. The university studies has been focused on entrepreneurship and general management. At the same time he has been working at the IBM as an incentive analyst and at the Deloitte as an audit assistant afterwards. During his studies he was interested in start ups and related areas. He would describe himself as an open minded and go-getting person ready to boost Slovak business environment. Currently he is working on a project called SHAREEN dealing with shared economy in Slovakia and the Europe as well covered by the Enterprise Europe Network at the SBA.

Talks