Róbert Chovanculiak (SK)

, Analyst, INESS - Institute of Economic and Social Studies

EN
Róbert Chovanculiak is an INESS analyst. He holds the Ph.D. degree from the Matej Bel University, Slovakia, where he did his research at the Department of Public Economics and Regional Development at the Faculty of Economics. He worked for Slovak Business Agency prior to joining INESS. Robert’s field of professional interest is public finance, new technologies, regulation, and education.

SK
Róbert Chovanculiak je analytikom v spoločnosti INESS. Titul PhD. získal na Univerzite Mateja Bela na Slovensku, kde uskutočnil výskum na Katedre verejnej správy a regionálneho rozvoja na Ekonomickej fakulte. Predtým, ako prišiel do INESS, pracoval v spoločnosti Slovak Business Agency. Róbert sa profesionálne zaujíma o verejné financovanie, nové technológie, reguláciu a vzdelanie.

Talks