Peter Rozsár (SK)

, Chief State Counselor, Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic

EN
Since 2017, he works for the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic. He is working for the development of non-motorized transport and cycling tourism, believes that support of non-motorized transport and public spaces can significantly improve the quality of life in the cities. In the past, he worked for 5 years in the field of advertising research. Graduated regional development at Comenius University.

 

SK
Od roku 2017 pracuje pre Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Venuje sa rozvoju nemotorizovanej dopravy a nemotorizovanej prepravy, cyklistickému turizmu. Verí, že rozvoj nemotorizovanej prepravy a verejných priestorov môže významne zvýšiť kvalitu života v mestách. V minulosti pracoval 5 rokov v oblasti reklamného výskumu. Vyštudoval regionálny rozvoj na Univerzite Komenského.

Talks