Miroslav Mihaylov (BG)

, Co-Founder, SereniMax

EN
Miroslav Mihaylov is a BPO professional with passion in new technologies. Outsourcing helped him create a wide network of contacts in several industries and meet entrepreneurs from the all over the world. In 2015, he cofounded, CarAmigo.co, the first peer2peer carsharing platform operating on three EU markets: Bulgaria, Portugal and Belgium. At CarAmigo Miroslav is managing the customer service, however since the role is giving him direct feedback from customers, he is involved in product management and business development of the platform for many new markets.

 

SK
Miroslav Mihaylov je BPO profesionál s vášňou pre nové technológie. Outsorcovanie mu pomohlo vytvoriť si bohatú sieť kontaktov vo viacerých priemysloch a stretnúť podnikateľov z celého sveta. V roku 2015 spoluzaložil CarAmigo.co, prvú peer2peer platformu na zdieľanie automobilov, operujúcu v 3 krajinách Európskej Únie – Bulharsku, Portugalsku a Belgicku. V CarAmigo Miroslav má na starosti zákaznícky servis. Táto úloha mu prináša veľa priamej spätnej väzby od zákazníkov, vďaka čomu je zainvolvovaný aj v produktovom manažmente a rozvoji biznisu tejto platformy na viacerých nových potenciálnych trhoch.

 

Talks