Matěj Beňuška (CZ)

, Expansion Manager, Taxify

EN
Matěj is in charge of expansion in Western and Central Europe. He is involved in France, UK, Czech and Slovakia Taxify operations after joining from Uber where he was one of the founding members of Slovak and Czech offices. Before joining transportation tech industry, he co-founded BB Creative Solutions, tech company developing lifestyle apps in Southeast Asia. Matěj is evangelist of Smart Cities and innovations in mobility. He often speaks about future in transportation as he focuses new ways how to move around the city in green and effective way.

 

SK
Matěj je zodpovedný za expanziu v západnej a strednej Európe. Aktuálne má na starosti operácie Taxify vo Francúzsku, Veľkej Británii, Českej a Slovenskej republike. Do spoločnosti prišiel z Uberu, kde patril medzi zakladajúcich členov pobočiek v Čechách a na Slovensku.
Predtým, ako ho uchvátili nové technológie v preprave, spoluzaložil BB Creative Solutions, technologickú spoločnosť vyvíjajúcu nové lifestylové aplikácie v juhovýchodnej Ázii.
Matěj je oduševneným zástancom Smart Cities a inovácií v mobilite. Často ho nájdete, ako reční o budúcnosti v doprave, nakoľko sa sústreďuje na nové spôsoby, ako sa pohybovať po meste efektívne a prostrediu neškodiacim spôsobom.

Talks