Martijn Arets (NL)

, International expert and researcher on platform economy at Utrecht University

EN
Martijn Arets is an international expert and thinker in the field of the emergence and development of the collaborative economy: sharing economy, gig economy, crowdfunding and crowdsourcing. Since 5 years Martijn is traveling the world to (so far) talk to 400+ entrepreneurs, experts and other stakeholders in 13 countries behind the upcoming collaborative economy. To find out what is really happening, who the stakeholders are, what the main dilemmas are and what has to change to get the full potential in a sustainable way out of this transition. This resulted in 2 new researches on how platforms can contribute to a more inclusive society and the succes factors of platform cooperatives.
Martijn advices corporations, national governments and local governments like the city of Amsterdam. He has shared his story and thoughts during several of hundreds of keynotes around the world: from TEDx in Greece to the Crowdsourcing Week Arctic Circle. Martijn runs his own advisory company and is a part time researcher on platforms at the Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University.

SK
Martijn Arets je medzinárodný expert a mysliteľ na poli vzniku a rozvoja ekonomiky spolupráce: zdieľanej ekonomiky, gig ekonomiky, crowdfundingu a crowdsourcingu. Posledných 5 rokov Martijn cestuje po celom svete a stretáva sa (so zatiaľ) viac ako 400 podnikateľmi, expertmi a ostatnými akcionármi v 13 krajinách, aby spolu riešili problematiku ekonomiky spolupráce. Ide mu o to, aby zistil, čo sa vlastne deje, kto sú akcionári, čo sú hlavné dilemy a čo sa musí zmeniť, aby všetko fungovalo tak ako má, aby sa dosiahla trvalá udržateľnosť v tejto oblasti. Toto vyústilo do 2 nových výskumov s cieľom ozrejmiť, ako môžu platformy prispieť k inklúzii spoločnosti a úspešnosti faktorov spolupráce s platformami.
Martijn radí spoločnostiam, národným vládam a regionálnym radám ako napríklad v Amsterdame. Svoj príbeh a myšlienky zdieľal počas stoviek rečníckych príležitostí po celom svete: od TEDx v Grécku až po Crowdsourcing Week Arctic Circle.
Martijn vlastní svoju poradenskú spoločnosť a je čiastkovým výskumníkom pre platformy v Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University (Kopernikov inštitút pre udržateľný rozvoj, Univerzita v Utrechte).

Talks