Mark Boris Andrijanič (PL)

, Public Policy Associate, Central & Eastern Europe, Uber

EN
Mark Boris Andrijanič is a member of Uber’s Public Policy team, responsible for Central and Eastern Europe, where he leads Uber’s efforts to establish partnerships with governments and cities. Prior to joining Uber, Mark Boris was a Visiting Fellow at the Martens Centre for European Studies in Brussels, where his research focused on EU’s foreign and energy policy. He worked closely with Members of the European Parliament and senior European Commission officials on some of the key policy issues facing the EU. Before coming to Brussels, Mark Boris advised the Government of Sierra Leone on natural resource governance reform. In his native Slovenia, he co-founded and led some of the leading NGOs aimed at promoting active citizenship and entrepreneurship. Mark Boris was a speaker at various international conferences in Europe and the US, and has published in the European View, an international journal published by Springer. He became a David Rockefeller Fellow at the Trilateral Commission and Millennium Fellow at the Atlantic Council in 2017. He received his Master’s in public policy from the University of Oxford and has a degree in law from the University of Ljubljana.

 

SK
Mark Boris Andrijanič je členom tímu verejnej politiky pre Uber, zodpovedá za strednú a východnú Európu, kde vedie Uber aktivity nadväzovania partnerstiev s vládami a mestami. Predtým, ako prišiel do Uberu, Mark Boris pôsobil ako Visiting Fellow v Martens Centre pre Európske štúdiá v Bruseli, kde sa jeho výskum sústreďoval na zahraničnú a energetickú politiku Európskej Únie. Úzko spolupracoval s členmi Európskeho parlamentu a senior zástupcami Európskej komisie na niektorých kľúčových politických prípadoch týkajúcich sa EÚ. Pred svojím príchodom do Bruselu, Mark Boris pôsobil ako poradca vlády v Sierra Leone pre reformu riadenia prírodných zdrojov.

Vo svojom rodnom Slovinsku spoluzakladal a viedol niektoré mimovládne organizácie, zacielené na propagáciu aktívneho občianstva a podnikania. Ako speaker vystupoval na viacerých konferenciách v Európe a Spojených štátoch, publikoval aj v European View, medzinárodnom periodiku vydávanom Springerom. Dostal ocenenie David Rockefeller Fellow na Trilateral Commission and Millennium Fellow na Atlantic Council v roku 2017.

Svoj titul získal v oblasti verejnej politiky na University of Oxford a má takisto titul ako právnik z University of Ljubljana.

 

Talks