Mário Lelovský (SK)

, 1st Vice president, ITAS

EN
1st Vice President of IT Association of Slovakia

He graduated from the Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Department of cybernetics at the Slovak Technical University in Bratislava in 1988.

Today, he operates mainly in the field of intelligent control systems (SMART) objects and his company Media Control provides integrated design and implementation of very complex technical equipment of smart buildings.

From 2014 he acts within IT Association of Slovakia as a president or 1.st vice president and operates in several Slovak President of and international institutions in the field of promotion and development of the IT sector, digital economy and education.

He was elected as a Chairman of the Executive board of Slovak National Digital Coalition in September 2017.

 

SK
Prvý viceprezident spoločnosti IT Association of Slovakia.

Vyštudoval Fakultu elektronického inžinierstva a informatiky na Katedre kybernetiky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v roku 1988.

Dnes sa pohybuje hlavne vo sfére inteligentných kontrolných systémových (SMART) objektov a jeho spoločnosť Media Control poskytuje integrovaný dizajn a implementáciu komplexného technického zariadenia pre smart budovy.

Od roku 2014 zastupuje spoločnosť IT Association of Slovakia ako prezident alebo 1.viceprezident a zastupuje aj viaceré slovenské a medzinárodné spoločnosti vo sfére propagácie a rozvoja IT sektora, digitálnej ekonomiky a vzdelania.

V septembri 2017 bol zvolený za predsedu výkonnej rady Slovenskej národnej digitálnej koalície (Slovak National Digital Coalition).

Talks