Marián Miškanin (SK)

, Director, Large Taxpayers Office, Financial Administration

Vo finančnej správe pôsobí od roku 2012, najskôr v pozícii riaditeľa odboru daňovej a colnej metodiky, neskôr v pozícii riaditeľa odboru daňovej kontroly. Riaditeľom Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty (DÚ VDS) je od januára 2017. V súčasnosti je v správe DÚ VDS približne 800 spoločností, pričom ich podiel na celkovom výbere daní v SR dosahuje 40 %. Ako projektový manažér sa podieľal na viacerých významných projektoch finančnej správy, ktoré priniesli pozitívne zmeny v oblasti daní a cla, napríklad Informačný systém kontrolných známok (IS KZ) či Kontrolný výkaz dane z pridanej hodnoty (KV DPH).

Talks