Lívia Vašáková (SK)

, Economic analyst, European Commission, Representation Bratislava

EN
Lívia Vašáková is an Economic Counsellor at the European Commission Representation in Slovakia where she represents the Commission regarding economic and social policies. She previously worked as a key energy modeller in the Directorate General for Energy Energy at the European Commission in Brussels. In 2016, Euractiv.sk portal labelled her as the most influential woman in the Slovak energy sector. She graduated from the University of Economics in Bratislava and studied at the Johannes Kepler University in Linz, Austria; Ludwig-Maximilian University in Munich, Germany; University of Aix-en-Provence in France and the University of Ljubljana in Slovenia. She also holds a post-graduate degree from the Europa Kolleg Hamburg.

 

SK
Lívia Vašáková je ekonomickou poradkyňou pre zastúpenie Európskej Komisie na Slovensku, kde zastupuje Komisiu vo veciach ekonomických a sociálnych. Predtým pracovala ako kľúčový energy modeller pre Directorate General for Energy Energy at the European Commission in Brussels (Generálne riaditeľstvo pre energetiku Európskej komisie v Bruseli). V roku 2016 portál Euractiv.sk označil práve Líviu za najvplyvnejšiu ženu v slovenskom energetickom sektore. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave a takisto študovala aj na Johannes Kepler University v Linzi (Rakúsko); Ludwig-Maximilian University v Mníchove (Nemecko); University of Aix-en-Provence vo Francúzsku a University of Ljubljana v Slovinsku. Je takisto držiteľkou postgraduálneho titulu z Europa Kolleg Hamburg.

Talks