Klemens Himpele (AT)

, Head of Vienna’s Municipal Department 23 - Economic Affairs, Labour and Statistics

EN
Klemens Himpele was born in 1977 in Emmendingen/Germany. He studied economics at the University of Cologne where he graduated in 2005. He started his professional career as an educational researcher in Cologne and Berlin. After this, he worked for Statistics Austria in Vienna and the German Education Union (GEW) in Frankfurt am Main. Since 2012, he is Head of Vienna’s Municipal Department 23 – Economic Affairs, Labour and Statistics.

 

SK
Klemens Himpele sa narodil v roku 1977 v Emmendingene v Nemecku. Študoval ekonómiu na Univerzite v Kolíne, kde úspešne spromoval v roku 2005. Svoju profesionálnu kariéru začal ako výskumník pre vzdelanie v Kolíne a Berlíne. Po tejto skúsenosti pracoval pre Statistics Austria vo Viedni a German Education Union (GEW) vo Frankfurte nad Mohanom. Od roku 2012 je vedúcim viedenského dištriktu (obvodu) 23 –  zodpovedá za ekonomické záležitosti, prácu a štatistiky.

Talks