Kim Tjoa (NL)

, Co-Founder, FLOOW2

EN
Kim is Co-Founder of FLOOW2 World’s Reset Button, the business-to- business sharing marketplace. He is responsible for the company’s strategy and business development. Kim’s inspiration for leading the network organisation FLOOW2.com is derived from his passion for the sharing economy and based on trust and collaboration.

Since 2012, Kim has been a leader in the developments of the sharing economy. He follows the trends within the movement intently and applies them to the aspect of a sharing economy that he is specialized in; business-to- business asset sharing. He believes strongly that we are moving from a lineair to a circular economy.

Professionally, Kim has a legal background. He graduated from the University of Amsterdam in Dutch and International law in 1991. And was active in the legal profession between 1994 en 2004. In 2004, Kim decided to switch to entrepreneurship and became active as an interim lawyer until 2012.

 

SK
Kim je spoluzakladateľom FLOOW2 World’s Reset Button, business-to-business zdieľaného trhového priestoru. Je zodpovedný za stratégiu spoločnosti a rozvoj biznisu. Kimova inšpirácia pre vedenie organizácie FLOOW2.com sa skrýva vo vášni pre zdieľanú ekonomiku a je založená na dôvere a spolupráci.

Od roku 2012 je Kim leaderom v rozvoji zdieľanej ekonomiky. Pozorne sleduje trendy, okamžite sa im prispôsobuje a aplikuje ich v kontexte zdieľanej ekonomiky, na ktorú sa špecializuje: business-to-bussiness zdieľanie aktív. Verí, že sa pomaly vzďaľujeme a posúvame od lineárnej k cirkulárnej ekonomike.

Kim má za sebou skúsenosti v právnickom odbore, v roku 1991 vyštudoval na University of Amsterdam Holandské a medzinárodné právo. Aktívne sa venoval právnickej profesii medzi rokmi 1994 a 2004. V roku 2004 sa Kim rozhodol zmeniť toto prostredie a venovať sa podnikaniu a aktivizoval sa ako interim právnik až do roku 2012.

Talks