Jana Ecksteinová (CZ)

, Forewoman, HITHIT

EN
At Hithit.com – biggest Czech and Slovak crowdfunding site – Jana has been the main consultant of the reward-based campaigns and she has been leading the web for two years. She has helped more than 1000 projects with their preparation and launch.

 

SK
Hithit.com – najväčšia česká a slovenská crowdfundingová stránka – Jana je hlavným konzultantom kampaní založených na odmeňovaní a vedie tento web už dva roky. Pomohla s prípravou a spustením viac ako 1000 projektov.

Talks