Gabriel Števko (SK)

, CEO, Jaspravím

EN
Started with entrepreneurship project early while studying at the university, where he founded his first company – Accounting and advisory, which still operates until today. After finishing university founded a successful recruitment agency and few other projects that lead him to online sales and e-commerce. Later co-founded the shoe retailer topankovo.sk and in 2011 co-founded Jaspravim.sk. The biggest online social marketplace for services and handmade products in Slovakia. Which is currently operating in Slovakia, Czech Republic and Austria.

SK
Už počas štúdia na univerzite začal so svojimi podnikateľskými projektami – založil svoju prvú spoločnosť – Účtovníctvo a poradenstvo, ktorá pôsobí na trhu dodnes. Po skončení univerzity založil úspešnú recruitingovú agentúru a zopár ďalších projektov, ktoré ho priviedli do sféry predaja a e-obchodu. Neskôr založil maloobchodný predaj topánok – topankovo.sk a v roku 2011 spoluzakladal jaspravim.sk. Ide o najväčšie interaktívne a virtuálne miesto pre predaj a nákup služieb a ručne vyrábaných produktov na Slovensku. Aktuálne sa produkt etabloval na trhoch na Slovensku, Česku a v Rakúsku.

Talks