Dominika Czajak (DE)

, CMO, Spacebase GmbH

EN
Completing her studies in Business Engineering, she decided to take a different tack and build her career in a marketing field. Working for the global online takeaway food ordering marketplace, Foodpanda, she discovered her passion for marketing: understanding customer needs that starts with the data supported by technology and translated into powerful and effective campaigns. That passion to people, technology and creativity made her cross her paths with Julian Jost, CEO and founder of Spacebase, where since the very beginning she is leading the marketing team, aiming to spread the concept of sharing economy within the MICE industry.

 

SK
Po ukončení štúdia v Business inžinierstve sa rozhodla zmeniť radikálne odbor a začala si budovať svoju kariéru v marketingu. Pracovala pre spoločnosť Foodpanda – svetový online priestor pre donášku jedla a práve tu objavila svoju vášeň pre marketing: porozumenie požiadavkám zákazníka musí začať práve zberom dát podporeným technológiami a preložením do účinných a úderných kampaní. Vášeň pre stretávanie sa s ľuďmi, technológie a kreativitu jej priniesla do cesty Juliana Josta, riaditeľa a zakladateľa Spacebase, kde je od úplneho začiatku vedúcou marketingového tímu a jej úlohou je rozšíriť koncept zdieľanej ekonomiky v rámci celého MICE odvetvia.

Talks