Dalibor Matijevic (SI)

, CEO, Smart Futuristic

EN
Dalibor Matijevic is a serial entrepreneur who co-founded 7 start-ups in the last 7 years including (PAST) the largest Slovenian fitness portal (Fitnes.si), booking service to fill in spare capacity (Wellyo) and a charitable initiative (Zaokroži za dobrodelnost). Dalibor was also a stakeholder in Fairy Tale Pie (Pravljične pite), bakery company, responsible for marketing, sales and managed to sell products to leading retailers, including ŠPAR, Hofer and IKEA. He increased sales from 1.000 EUR to 20.000 EUR per month in 1st Q before he left the company. At Goldbach Audience, which is one of the largest advertising agencies in the region, Dalibor was the main network manager for over 200 clients in the Adriatic region and has led marketing campaign using most advance tools and led development of loyalty programs, webpages and mobile apps for leading brands, such as: Telekom, Triglav Insurance, Mercator, Mercedes Benz, BMW, SPAR, TELEKOM etc. In 2015 conducted over 100 interviews and met with representatives from across the food supply chain to understand the nature of the problem, and has been selected as preferred seller of stock with critical expiry date worth over 3.5 million EUR, with one mission only, to reduce food waste and make planet greener.

Since then he developed advanced tools and founded several connected companies to complete his own food supply chain, to present people what can be done in short period of time, with his drive, ambition and vision.

 

SK
Dalibor Matijevic je sériový podnikateľ, ktorý v posledných 7 rokoch spoluzaložil už 7 start-upov vrátane (PAST) najväčšieho slovinského fitness portálu (fitnes.si), rezervačných služieb na vykrytie voľných kapacít (Wellyo) a charitatívnych aktivít (Zaokroži za dobrodelnost). Dalibor bol takisto akcionárom v Tale Pie (Pravljične pite), pekárenskej spoločnosti, kde zodpovedal za marketing a predaj a riadil predaj produktov vedúcim firmám v maloobchode, vrátane spoločností SPAR, Hofer a IKEA. Za prvý kvartál sa mu podarilo zvýšiť mesačný obrat z 1.000 EUR na 20.000 EUR a následne sa rozhodol spoločnosť opustiť. Nasledoval Goldbach Audience, jedna z najväčších reklamných agentúr v regióne kde Dalibor pôsobil ako hlavný sieťový manažér pre viac ako 200 klientov na Jadrane a viedol rôzne marketingové kampane, v ktorých využíval najpokročilejšie nástroje. Rozvíjal takisto vernostné programy, webové stránky a mobilné aplikácie pre vedúce značky ako: Telekom, Triglav Insurance, Mercator, Mercedes Benz, BMW, SPAR, TELEKOM, atď.

V roku 2015 absolvoval takmer 100 rozhovorov a stretol sa osobne so zástupcami rôznych úrovní potravinového reťazca, aby pochopil jadro problému. Následne bol vybraný ako predajca zásob s kritickým dátumom spotreby v hodnote viac ako 3,5 milióna EUR. Jediným cieľom bolo zredukovať odpad a plýtvanie potravinami a tak prispieť k tomu, aby naša planéta bola opäť zelená.

Odvtedy vyvíjal rôzne pokročilé nástroje a založil viaceré prepojené spoločnosti, aby skompletizoval svoj vlastný potravinový reťazec a ukázal ľuďom, čo všetko sa dá dokázať za krátky čas, ak máte ten správny drive, ambície a víziu.

Talks