Aleš Rod (CZ)

, Director of Research Activities, Centre for Economic and Market Analyses

EN
Ales Rod works as the research director in the Centre for Economic and Market Analyses. He earned his Ph.D. (Economic Theory) at University of Economics in Prague, Czech Republic, and he still lectures at several universities. His research activities are related to economics of regulation with an application in energy and waste economy, digital economy, shadow economy, public finance and banking. Ales cooperates with Europe’s Research Alliance for a Digital Economy in London and consults various projects dealing with smart cities and digital economy for both public and private subjects in the Czech Republic and abroad. He is active investor into the fintech industry.

 

SK
Aleš Rod pracuje ako riaditeľ výskumu v Centre ekonomických a trhových analýz. Svoj Ph.D titul v odbore Ekonomické teórie získal na Ekonomickej univerzite v Prahe (Česká republika) a aktuálne takisto prednáša na niekoľkých univerzitách. Jeho výskumné aktivity sú orientované na regulačnú ekonomiku s aplikáciou v energiách a odpadoch, digitálnu ekonomiku, tieňovú ekonomiku, verejné financovanie a bankovníctvo. Aleš spolupracuje s Európskou výskumnou alianciou pre digitálnu ekonómiu (Europe’s Research Alliance for a Digital Economy) v Londýne a pôsobí ako konzultant pre viaceré projekty, zaoberá sa témou Smart cities a digitálna ekonómia pre štátne i súkromné subjekty v Českej republike a zahraničí. Je takisto aktívnym investorom vo fintech priemysle.

Talks