Decentralizované vlastníctvo a kontrola platforiem zdieľanej ekonomiky

Mar 15, 2018

10:00

WORKSHOP

60min

• príležitosti pre lokálne platformy zdieľanej ekonomiky
• hlavné dilemy v rámci zdieľanej ekonomiky
• prečo budeme prechádzať z klasického modelu na model založený na decentralizovanom vlastníctve?

  • Martijn Arets (NL)

    International expert and researcher on platform economy at Utrecht University

Copyright 2018 FutureProof s.r.o. All rights reserved.