Ochrana používateľov a práva zamestnancov

Mar 15, 2018

14:35

PANELOVÁ DISKUSIA

40min

• Ako vymedziť činnosti v rámci legislatívy? Garantuje takýto krok kvalitu služieb a bezpečnosť užívateľov?
• Ako zabezpečiť ochranu a poistenie osôb, prípadne majetku? Vznikne tak priestor pre nové poistné produkty.

  • Jakub Žák (SK)

    Poláček & Partners

  • Tomáš Zaťko (SK)

    CEO, CITADELO

  • Miroslav Mihaylov (BG)

    Co-Founder, SereniMax

Copyright 2018 FutureProof s.r.o. All rights reserved.