Mar 15, 2018

10:00

PANELOVÁ DISKUSIA

60min

Legislatívne úpravy: ako a kedy?

 • Ako legislatívne podchytiť zapracovanie zdieľanej ekonomiky do právnych systémov členských štátov EÚ? Do akej miery je potrebné regulovať túto legislatívu v rámci EÚ a do akej miery je vhodné to nechať v rukách samotných štátov?
 • Je riešením zapracovanie osobitného zmluvného typu do Občianskeho, príp. Obchodného zákonníka?
 • Spôsobí prísna kontrola zo strany štátu posun tohto biznisu do sivej ekonomiky a pribrzdí tak EÚ voči jej konkurentom v USA a Ázii?
 • Je dôležité rozdeliť subjekty zdieľanej ekonomiky na ziskové a neziskové? Je treba robiť medzi nimi rozdiely v legislatíve či nastavení daňového systému?

Dane: ako a kedy?

 • Ako zdaniť príjmy fyzických a právnických osôb a ako pristúpiť k dani z pridanej hodnoty?
 • Ako vyriešiť problém zdanenia vo viacerých štátoch? Ako nastaviť univerzálnu daňovú štruktúru?
 • Je spravodlivé nechať nastavenie daní na členské štáty EÚ?
 • Má nastaviť systém daní zdieľanej ekonomiky EÚ?
 • Kalle Palling (EE)

  Member of Estonian Parliament at The Parliament of Estonia- Riigikogu

 • Marián Miškanin (SK)

  Director, Large Taxpayers Office, Financial Administration

 • Mark Boris Andrijanič (PL)

  Public Policy Associate, Central & Eastern Europe, Uber

 • Tadej Slapnik (SI)

  State Secretary in Office of the Prime Minister of the Republic of Slovenia

 • Lívia Vašáková (SK)

  Economic analyst, European Commission, Representation Bratislava

Copyright 2018 FutureProof s.r.o. All rights reserved.