Zdieľanie vedomostí pre komplexné riešenie problémov

Mar 15, 2018

15:20

CASE STUDY

15min

  • procesy virtuálnej kolaborácie a spolu-tvorby
  • vytvorenie multidisciplinárnych tímov kombinovaním interných a externých komunít
  • riešenie komplexných výziev v oblasti udržateľnosti a regionálnych smart programoch
  • ekosystém ekosystémov – ako komunity zdieľajú vedomosti medzi sebou
  • Radoslav Mizera (SK)

    Partner, Solved

Copyright 2018 FutureProof s.r.o. All rights reserved.