Projekt E-taxi – prostredie zdieľanej ekonomiky a moderných technológií ako pomoc či prekážka?

Mar 15, 2018

15:20

15min

  • Jozef Petráš (SK)

    Project Manager, GO4

Copyright 2018 FutureProof s.r.o. All rights reserved.